هتل پارس ائل گلی
هتل هتل پارس ائل گلی
 
درجه هتل هتل هتل پارس ائل گلی
نوع سرویس BB
تعداد اتاق 178
تلفن 06643215151
فكس 06643215155
ترانسفر ندارد
گالری
هتل پارس ائل گلی نمای بیرونی
هتل پارس ائل گلی دوتخته دابل
هتل پارس ائل گلی تبریز لابی
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل1
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل2
هتل پارس ائل گلی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی سوئیت ها
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل پارس ائل گلی تبریز استخر
هتل پارس ائل گلی تبریز رستوران
هتل پارس ائل گلی دوتخته دابل
هتل پارس ائل گلی نمای بیرونی
هتل پارس ائل گلی تبریز لابی
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل1
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل2
هتل پارس ائل گلی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی سوئیت ها
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل پارس ائل گلی تبریز استخر
هتل پارس ائل گلی تبریز رستوران
هتل پارس ائل گلی تبریز لابی
هتل پارس ائل گلی نمای بیرونی
هتل پارس ائل گلی دوتخته دابل
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل1
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل2
هتل پارس ائل گلی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی سوئیت ها
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل پارس ائل گلی تبریز استخر
هتل پارس ائل گلی تبریز رستوران
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل1
هتل پارس ائل گلی نمای بیرونی
هتل پارس ائل گلی دوتخته دابل
هتل پارس ائل گلی تبریز لابی
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل2
هتل پارس ائل گلی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی سوئیت ها
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل پارس ائل گلی تبریز استخر
هتل پارس ائل گلی تبریز رستوران
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل2
هتل پارس ائل گلی نمای بیرونی
هتل پارس ائل گلی دوتخته دابل
هتل پارس ائل گلی تبریز لابی
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل1
هتل پارس ائل گلی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی سوئیت ها
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل پارس ائل گلی تبریز استخر
هتل پارس ائل گلی تبریز رستوران
هتل پارس ائل گلی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل پارس ائل گلی نمای بیرونی
هتل پارس ائل گلی دوتخته دابل
هتل پارس ائل گلی تبریز لابی
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل1
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل2
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی سوئیت ها
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل پارس ائل گلی تبریز استخر
هتل پارس ائل گلی تبریز رستوران
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی سوئیت ها
هتل پارس ائل گلی نمای بیرونی
هتل پارس ائل گلی دوتخته دابل
هتل پارس ائل گلی تبریز لابی
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل1
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل2
هتل پارس ائل گلی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل پارس ائل گلی تبریز استخر
هتل پارس ائل گلی تبریز رستوران
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل پارس ائل گلی نمای بیرونی
هتل پارس ائل گلی دوتخته دابل
هتل پارس ائل گلی تبریز لابی
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل1
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل2
هتل پارس ائل گلی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی سوئیت ها
هتل پارس ائل گلی تبریز استخر
هتل پارس ائل گلی تبریز رستوران
هتل پارس ائل گلی تبریز استخر
هتل پارس ائل گلی نمای بیرونی
هتل پارس ائل گلی دوتخته دابل
هتل پارس ائل گلی تبریز لابی
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل1
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل2
هتل پارس ائل گلی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی سوئیت ها
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل پارس ائل گلی تبریز رستوران
هتل پارس ائل گلی تبریز رستوران
هتل پارس ائل گلی نمای بیرونی
هتل پارس ائل گلی دوتخته دابل
هتل پارس ائل گلی تبریز لابی
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل1
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی هتل2
هتل پارس ائل گلی تبریز اتاق دوتخته توئین
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی سوئیت ها
هتل پارس ائل گلی تبریز فضای داخلی اتاق ها
هتل پارس ائل گلی تبریز استخر
توضیحات

سالن کنفرانس- سالن همایش - سالن اجتماعات - -استخر.سونا.جکوزی رایگان - ماساژ وسالن بدن سازی غیررایگان - کتاب فروشی- کتاب خانه
رستوران ایرانی - فست فود - پارکینگ روباز - تاکسی سرویس - روم سرویس 24ساعته - کافی شاپ 24ساعته - آرایشگاه مردانه _ سالن بیلیارد غیررایگان - فروشگاه صنایع دستی وسوغات - خدمات نگهداری کودک - سالن آمفی تئاتر _ فضای سبز_ اتاق چمدان - 

درخواست رزرو

*
*
*
*