هتل لاله
هتل هتل لاله
 
درجه هتل هتل هتل لاله
نوع سرویس BB
تعداد اتاق 38
تلفن 06643215151
فكس 06643215155
ترانسفر ندارد
گالری
هتل لاله نمای بیرونی
هتل لاله فضای بیرونی
هتل لاله پذیرش
هتل لاله لابی
هتل لاله لابی 2
هتل لاله رستوران
هتل لاله رستوران 2
هتل لاله رستوران 3
هتل لاله فضای داخلی
هتل لاله اتاق دو تخته
هتل لاله اتاق دو تخته دابل
هتل لاله فضای بیرونی
هتل لاله نمای بیرونی
هتل لاله پذیرش
هتل لاله لابی
هتل لاله لابی 2
هتل لاله رستوران
هتل لاله رستوران 2
هتل لاله رستوران 3
هتل لاله فضای داخلی
هتل لاله اتاق دو تخته
هتل لاله اتاق دو تخته دابل
هتل لاله پذیرش
هتل لاله نمای بیرونی
هتل لاله فضای بیرونی
هتل لاله لابی
هتل لاله لابی 2
هتل لاله رستوران
هتل لاله رستوران 2
هتل لاله رستوران 3
هتل لاله فضای داخلی
هتل لاله اتاق دو تخته
هتل لاله اتاق دو تخته دابل
هتل لاله لابی
هتل لاله نمای بیرونی
هتل لاله فضای بیرونی
هتل لاله پذیرش
هتل لاله لابی 2
هتل لاله رستوران
هتل لاله رستوران 2
هتل لاله رستوران 3
هتل لاله فضای داخلی
هتل لاله اتاق دو تخته
هتل لاله اتاق دو تخته دابل
هتل لاله لابی 2
هتل لاله نمای بیرونی
هتل لاله فضای بیرونی
هتل لاله پذیرش
هتل لاله لابی
هتل لاله رستوران
هتل لاله رستوران 2
هتل لاله رستوران 3
هتل لاله فضای داخلی
هتل لاله اتاق دو تخته
هتل لاله اتاق دو تخته دابل
هتل لاله رستوران
هتل لاله نمای بیرونی
هتل لاله فضای بیرونی
هتل لاله پذیرش
هتل لاله لابی
هتل لاله لابی 2
هتل لاله رستوران 2
هتل لاله رستوران 3
هتل لاله فضای داخلی
هتل لاله اتاق دو تخته
هتل لاله اتاق دو تخته دابل
هتل لاله رستوران 2
هتل لاله نمای بیرونی
هتل لاله فضای بیرونی
هتل لاله پذیرش
هتل لاله لابی
هتل لاله لابی 2
هتل لاله رستوران
هتل لاله رستوران 3
هتل لاله فضای داخلی
هتل لاله اتاق دو تخته
هتل لاله اتاق دو تخته دابل
هتل لاله رستوران 3
هتل لاله نمای بیرونی
هتل لاله فضای بیرونی
هتل لاله پذیرش
هتل لاله لابی
هتل لاله لابی 2
هتل لاله رستوران
هتل لاله رستوران 2
هتل لاله فضای داخلی
هتل لاله اتاق دو تخته
هتل لاله اتاق دو تخته دابل
هتل لاله فضای داخلی
هتل لاله نمای بیرونی
هتل لاله فضای بیرونی
هتل لاله پذیرش
هتل لاله لابی
هتل لاله لابی 2
هتل لاله رستوران
هتل لاله رستوران 2
هتل لاله رستوران 3
هتل لاله اتاق دو تخته
هتل لاله اتاق دو تخته دابل
هتل لاله اتاق دو تخته
هتل لاله نمای بیرونی
هتل لاله فضای بیرونی
هتل لاله پذیرش
هتل لاله لابی
هتل لاله لابی 2
هتل لاله رستوران
هتل لاله رستوران 2
هتل لاله رستوران 3
هتل لاله فضای داخلی
هتل لاله اتاق دو تخته دابل
هتل لاله اتاق دو تخته دابل
هتل لاله نمای بیرونی
هتل لاله فضای بیرونی
هتل لاله پذیرش
هتل لاله لابی
هتل لاله لابی 2
هتل لاله رستوران
هتل لاله رستوران 2
هتل لاله رستوران 3
هتل لاله فضای داخلی
هتل لاله اتاق دو تخته
توضیحات

لابی - آسانسور - صندوق امانات - نمازخانه - کتابخانه - فروشگاه - آتلیه - گشت نیم روزی - کافی شاپ - تاکسی سرویس - اتاق چمدان - دستگاه واکس کفش

درخواست رزرو

*
*
*
*