هتل تهرانی
هتل هتل تهرانی
 
درجه هتل هتل هتل تهرانی
نوع سرویس BB
تلفن 06643215151
فكس 06643215155
ترانسفر ندارد
گالری
هتل تهرانی یزد نمای بیرونی
هتل تهرانی یزد دوتخته دابل1
هتل تهرانی یزد دوتخته دابل2
هتل تهرانی یزد سه تخته
هتل تهرانی یزد رستوران
هتل تهرانی یزد فضای داخلی سوئیت ها1
هتل تهرانی یزد فضای داخلی سوئیت ها2
هتل تهرانی یزد دوتخته توئین
هتل تهرانی یزد دوتخته دابل1
هتل تهرانی یزد نمای بیرونی
هتل تهرانی یزد دوتخته دابل2
هتل تهرانی یزد سه تخته
هتل تهرانی یزد رستوران
هتل تهرانی یزد فضای داخلی سوئیت ها1
هتل تهرانی یزد فضای داخلی سوئیت ها2
هتل تهرانی یزد دوتخته توئین
هتل تهرانی یزد دوتخته دابل2
هتل تهرانی یزد نمای بیرونی
هتل تهرانی یزد دوتخته دابل1
هتل تهرانی یزد سه تخته
هتل تهرانی یزد رستوران
هتل تهرانی یزد فضای داخلی سوئیت ها1
هتل تهرانی یزد فضای داخلی سوئیت ها2
هتل تهرانی یزد دوتخته توئین
هتل تهرانی یزد سه تخته
هتل تهرانی یزد نمای بیرونی
هتل تهرانی یزد دوتخته دابل1
هتل تهرانی یزد دوتخته دابل2
هتل تهرانی یزد رستوران
هتل تهرانی یزد فضای داخلی سوئیت ها1
هتل تهرانی یزد فضای داخلی سوئیت ها2
هتل تهرانی یزد دوتخته توئین
هتل تهرانی یزد رستوران
هتل تهرانی یزد نمای بیرونی
هتل تهرانی یزد دوتخته دابل1
هتل تهرانی یزد دوتخته دابل2
هتل تهرانی یزد سه تخته
هتل تهرانی یزد فضای داخلی سوئیت ها1
هتل تهرانی یزد فضای داخلی سوئیت ها2
هتل تهرانی یزد دوتخته توئین
هتل تهرانی یزد فضای داخلی سوئیت ها1
هتل تهرانی یزد نمای بیرونی
هتل تهرانی یزد دوتخته دابل1
هتل تهرانی یزد دوتخته دابل2
هتل تهرانی یزد سه تخته
هتل تهرانی یزد رستوران
هتل تهرانی یزد فضای داخلی سوئیت ها2
هتل تهرانی یزد دوتخته توئین
هتل تهرانی یزد فضای داخلی سوئیت ها2
هتل تهرانی یزد نمای بیرونی
هتل تهرانی یزد دوتخته دابل1
هتل تهرانی یزد دوتخته دابل2
هتل تهرانی یزد سه تخته
هتل تهرانی یزد رستوران
هتل تهرانی یزد فضای داخلی سوئیت ها1
هتل تهرانی یزد دوتخته توئین
هتل تهرانی یزد دوتخته توئین
هتل تهرانی یزد نمای بیرونی
هتل تهرانی یزد دوتخته دابل1
هتل تهرانی یزد دوتخته دابل2
هتل تهرانی یزد سه تخته
هتل تهرانی یزد رستوران
هتل تهرانی یزد فضای داخلی سوئیت ها1
هتل تهرانی یزد فضای داخلی سوئیت ها2
توضیحات

سالن کنفرانس - تالار پذیرائی -سالن بیلیارد رایگان - سالن بدن سازی رایگان -صندوق امانات - اعلام حریق - اتاق چمدان - پارکینگ روباز - خدمات خانه داری

درخواست رزرو

*
*
*
*