هتل پرسپولیس
هتل هتل پرسپولیس
 
درجه هتل هتل هتل پرسپولیس
نوع سرویس BB
تلفن 06643215151
فكس 06643215155
ترانسفر ندارد
گالری
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته توئین
هتل پرسپولیس شیراز نمای بیرونی
هتل پرسپولیس شیراز پذیرش
هتل پرسپولیس شیراز لابی
هتل پرسپولیس شیراز رستوران
هتل پرسپولیس شیراز کافی شاپ
هتل پرسپولیس شیراز سالن بیلیارد
هتل پرسپولیس شیراز استخر
هتل پرسپولیس شیراز فضای داخلی هتل
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته دابل
هتل پرسپولیس شیراز سه تخته
هتل پرسپولیس شیراز نمای بیرونی
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته توئین
هتل پرسپولیس شیراز پذیرش
هتل پرسپولیس شیراز لابی
هتل پرسپولیس شیراز رستوران
هتل پرسپولیس شیراز کافی شاپ
هتل پرسپولیس شیراز سالن بیلیارد
هتل پرسپولیس شیراز استخر
هتل پرسپولیس شیراز فضای داخلی هتل
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته دابل
هتل پرسپولیس شیراز سه تخته
هتل پرسپولیس شیراز پذیرش
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته توئین
هتل پرسپولیس شیراز نمای بیرونی
هتل پرسپولیس شیراز لابی
هتل پرسپولیس شیراز رستوران
هتل پرسپولیس شیراز کافی شاپ
هتل پرسپولیس شیراز سالن بیلیارد
هتل پرسپولیس شیراز استخر
هتل پرسپولیس شیراز فضای داخلی هتل
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته دابل
هتل پرسپولیس شیراز سه تخته
هتل پرسپولیس شیراز لابی
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته توئین
هتل پرسپولیس شیراز نمای بیرونی
هتل پرسپولیس شیراز پذیرش
هتل پرسپولیس شیراز رستوران
هتل پرسپولیس شیراز کافی شاپ
هتل پرسپولیس شیراز سالن بیلیارد
هتل پرسپولیس شیراز استخر
هتل پرسپولیس شیراز فضای داخلی هتل
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته دابل
هتل پرسپولیس شیراز سه تخته
هتل پرسپولیس شیراز رستوران
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته توئین
هتل پرسپولیس شیراز نمای بیرونی
هتل پرسپولیس شیراز پذیرش
هتل پرسپولیس شیراز لابی
هتل پرسپولیس شیراز کافی شاپ
هتل پرسپولیس شیراز سالن بیلیارد
هتل پرسپولیس شیراز استخر
هتل پرسپولیس شیراز فضای داخلی هتل
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته دابل
هتل پرسپولیس شیراز سه تخته
هتل پرسپولیس شیراز کافی شاپ
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته توئین
هتل پرسپولیس شیراز نمای بیرونی
هتل پرسپولیس شیراز پذیرش
هتل پرسپولیس شیراز لابی
هتل پرسپولیس شیراز رستوران
هتل پرسپولیس شیراز سالن بیلیارد
هتل پرسپولیس شیراز استخر
هتل پرسپولیس شیراز فضای داخلی هتل
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته دابل
هتل پرسپولیس شیراز سه تخته
هتل پرسپولیس شیراز سالن بیلیارد
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته توئین
هتل پرسپولیس شیراز نمای بیرونی
هتل پرسپولیس شیراز پذیرش
هتل پرسپولیس شیراز لابی
هتل پرسپولیس شیراز رستوران
هتل پرسپولیس شیراز کافی شاپ
هتل پرسپولیس شیراز استخر
هتل پرسپولیس شیراز فضای داخلی هتل
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته دابل
هتل پرسپولیس شیراز سه تخته
هتل پرسپولیس شیراز استخر
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته توئین
هتل پرسپولیس شیراز نمای بیرونی
هتل پرسپولیس شیراز پذیرش
هتل پرسپولیس شیراز لابی
هتل پرسپولیس شیراز رستوران
هتل پرسپولیس شیراز کافی شاپ
هتل پرسپولیس شیراز سالن بیلیارد
هتل پرسپولیس شیراز فضای داخلی هتل
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته دابل
هتل پرسپولیس شیراز سه تخته
هتل پرسپولیس شیراز فضای داخلی هتل
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته توئین
هتل پرسپولیس شیراز نمای بیرونی
هتل پرسپولیس شیراز پذیرش
هتل پرسپولیس شیراز لابی
هتل پرسپولیس شیراز رستوران
هتل پرسپولیس شیراز کافی شاپ
هتل پرسپولیس شیراز سالن بیلیارد
هتل پرسپولیس شیراز استخر
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته دابل
هتل پرسپولیس شیراز سه تخته
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته دابل
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته توئین
هتل پرسپولیس شیراز نمای بیرونی
هتل پرسپولیس شیراز پذیرش
هتل پرسپولیس شیراز لابی
هتل پرسپولیس شیراز رستوران
هتل پرسپولیس شیراز کافی شاپ
هتل پرسپولیس شیراز سالن بیلیارد
هتل پرسپولیس شیراز استخر
هتل پرسپولیس شیراز فضای داخلی هتل
هتل پرسپولیس شیراز سه تخته
هتل پرسپولیس شیراز سه تخته
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته توئین
هتل پرسپولیس شیراز نمای بیرونی
هتل پرسپولیس شیراز پذیرش
هتل پرسپولیس شیراز لابی
هتل پرسپولیس شیراز رستوران
هتل پرسپولیس شیراز کافی شاپ
هتل پرسپولیس شیراز سالن بیلیارد
هتل پرسپولیس شیراز استخر
هتل پرسپولیس شیراز فضای داخلی هتل
هتل پرسپولیس شیراز دوتخته دابل
توضیحات

سالن همایش - سالن کنفرانس -نمازخانه - آسانسور -استخر-سونا-جکوزی- اسپا رایگان -سالن بیلیارد وبدن سازی غیررایگان -حمام سنتی غیررایگان -کافی شاپ 24ساعته - رستوران ایرانی -اینترنت در لابی -فروشگاه صنایع دستی وسوغات -تالار پذیرائی -اتاق چمدان -تاکسی سرویس -روم سرویس 24ساعته

درخواست رزرو

*
*
*
*