هتل ونوس
هتل هتل ونوس
 
درجه هتل هتل هتل ونوس
نوع سرویس BB
تلفن 06643215151
فكس 06643215155
ترانسفر ندارد
گالری
هتل ونوس چابهار نمای بیرونی
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل1
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل2
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل3
هتل ونوس چابهار پذیرش
هتل ونوس چابهار لابی
هتل ونوس چابهار اتاق یک تخته
هتل ونوس چابهار اتاق دوتخته
هتل ونوس چابهار اتاق سه تخته
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل1
هتل ونوس چابهار نمای بیرونی
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل2
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل3
هتل ونوس چابهار پذیرش
هتل ونوس چابهار لابی
هتل ونوس چابهار اتاق یک تخته
هتل ونوس چابهار اتاق دوتخته
هتل ونوس چابهار اتاق سه تخته
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل2
هتل ونوس چابهار نمای بیرونی
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل1
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل3
هتل ونوس چابهار پذیرش
هتل ونوس چابهار لابی
هتل ونوس چابهار اتاق یک تخته
هتل ونوس چابهار اتاق دوتخته
هتل ونوس چابهار اتاق سه تخته
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل3
هتل ونوس چابهار نمای بیرونی
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل1
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل2
هتل ونوس چابهار پذیرش
هتل ونوس چابهار لابی
هتل ونوس چابهار اتاق یک تخته
هتل ونوس چابهار اتاق دوتخته
هتل ونوس چابهار اتاق سه تخته
هتل ونوس چابهار پذیرش
هتل ونوس چابهار نمای بیرونی
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل1
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل2
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل3
هتل ونوس چابهار لابی
هتل ونوس چابهار اتاق یک تخته
هتل ونوس چابهار اتاق دوتخته
هتل ونوس چابهار اتاق سه تخته
هتل ونوس چابهار لابی
هتل ونوس چابهار نمای بیرونی
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل1
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل2
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل3
هتل ونوس چابهار پذیرش
هتل ونوس چابهار اتاق یک تخته
هتل ونوس چابهار اتاق دوتخته
هتل ونوس چابهار اتاق سه تخته
هتل ونوس چابهار اتاق یک تخته
هتل ونوس چابهار نمای بیرونی
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل1
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل2
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل3
هتل ونوس چابهار پذیرش
هتل ونوس چابهار لابی
هتل ونوس چابهار اتاق دوتخته
هتل ونوس چابهار اتاق سه تخته
هتل ونوس چابهار اتاق دوتخته
هتل ونوس چابهار نمای بیرونی
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل1
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل2
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل3
هتل ونوس چابهار پذیرش
هتل ونوس چابهار لابی
هتل ونوس چابهار اتاق یک تخته
هتل ونوس چابهار اتاق سه تخته
هتل ونوس چابهار اتاق سه تخته
هتل ونوس چابهار نمای بیرونی
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل1
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل2
هتل ونوس چابهار فضای بیرونی هتل3
هتل ونوس چابهار پذیرش
هتل ونوس چابهار لابی
هتل ونوس چابهار اتاق یک تخته
هتل ونوس چابهار اتاق دوتخته
توضیحات

سالن کنفرانس - سالن همایش - روم سرویس - تاکسی سرویس - کافی شاپ فضای باز - ساحل اختصاصی - فضای سبز - آلاچیق - رستوران ایرانی - امکانات تفریحی  -  آبی غیررایگان - اینترنت رایگان و نامحدود در لابی - صندوق امانات

درخواست رزرو

*
*
*
*