نماد مجلس نمایندگان کشور آذربایجان
معرفی کشور آذربایجان

جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی نامی بود که در سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۹۱ به آذربایجان داده شده بود ، زیرا طی آن سال‌ها این منطقه بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود .
این جمهوری در ۲۸ آوریل ۱۹۲۰ به عنوان جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی تشکیل شد . از ۱۲ مارس ۱۹۲۲ تا ۵ دسامبر ۱۹۳۶، این جمهوری ، همراه با جمهوری ارمنستان و جمهوری گرجستان ، جمهوری سوسیالیستی ماورای قفقاز را تشکیل می‌داد .
در سال ۱۹۳۶، جمهوری سوسیالیستی ماوراء قفقاز به سه جمهوری سوسیالیستی آذربایجان ، ارمنستان و گرجستان تجزیه شد . در سال ۱۹۹۰، جمهوری سوسیالیستی آذربایجان به جمهوری آذربایجان تغییر نام داد و یک سال بعد ، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، در روز ۳۰ اوت ۱۹۹۱ ؛ اعلام استقلال کرده و به صورت کشوری مستقل درآمد .

آذربایجان در یک نگاه

زبان : آذری 90.3% | روسی 1.8% | امریکایی 1.5% | سایر موارد 3.3%

دين : مسلمان 93.4% | اتدوکس روسیه 2.5% | ارتدوکس امریکا 2.3% | سایر مذاهب 1.8%

جمعيت : 8,120,247

تعداد توریست : مجموع 27.6 | مرد 26 | زن 29.4

معرفی اجمالی

پایتخت : باکو

حکومت : جمهوری

تعطیل ملی : 30 آگوست 1991

احزاب سیاسی : APF | KARIMLI

ساختار دولتی

واحد پول : -

شرکاء تجاری : -

کشاورزی : چای | برنج | سبزیجات | کتان |میوه

صنعت : نفت خام | آهن | نساجی | استیل

رشد اقتصادی : 34.5%

ساختار اقتصادی

خط تلفن : 1.189 میلیون

همراه : 2.242 میلیون

کاربر اینترنت : 678,800

شناسه اینترنت : .az

سایت : 880

ساختار ارتباطات

مساحت : مجموع 86,600sq km | خشکی 86,100sq km | آبی 500sq km

آب و هوا : خشک

همسایه ها : جنوب غربی آسیا | دریای کاسپین

منابع طبیعی : نفت خام | فلزات غیر آهنی | آهن | هیدروکسید آلومینیوم

اختلاف ساعت : -

ساختار جغرافیایی

خطوط نفت : 2,436 km

زمینی : -

راه آهن : 2,122 km

آبی : مجموع 59,141 km

فرودگاه : 36

ساختار حمل و نقل
شهرهای مهم آذربایجان
Dadivank Monastery
Dadivank Monastery جزئیات
Maiden Tower
Maiden Tower جزئیات
Gandzasar monastery
Gandzasar monastery جزئیات
Shakh Abbas Mosque
Shakh Abbas Mosque جزئیات
Removed watermark
Removed watermark جزئیات
Diri Baba türbəsi
Diri Baba türbəsi جزئیات
Fortress gate
Fortress gate جزئیات